Rezervační smlouva

Rezervační poplatek ve výši 100.000,-Kč splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

Platba ve výši 20% ceny bytu do 10 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Oznámení o provedení hrubé stavby

Platba ve výši 45% ceny bytu – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o provedení hrubé stavby, zápisu rozestavěné budovy do katastru nemovitostí a vkladu zástavní smlouvy ve prospěch financující banky klienta do katastru nemovitostí.

Oznámení o provedení rozvodů instalací a omítek

Platba ve výši 25% ceny bytu – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o provedení rozvodů instalací a omítek – doloženého zápisem ve stavebním deníku, příp. fotodokumentací na žádost financující banky, nebo odhadce.

Oznámení o kolaudaci stavby

Doplatek ve výši 10% ceny bytu se zohledněním uhrazeného rezervačního poplatku – úhrada do 10 dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby, před podpisem kupní smlouvy.

Podpis kupní smlouvy a předání bytu